Zanzibar - Septembre 2013

Nungwi - Zanzibar - Tanzanie
Hotel : My Blue